• Facebook Gruba Git

Hakkımızda

 Ana Sayfa / Sayfalar / Hakkımızda

Aile Sağlığı Merkezimizde 8 Aile Hekimi, 8 Aile Sağlığı Elemanı, 3 Yardımcı Sağlık Personeli ve 2 Hizmetli Personel ile hizmet verilmektedir.

Herhangi bir hizmet için ASM ye başvuran vatandaşlarımız kiosk sıramatik cihazından sıra alarak bağlı olduğu aile hekimine yönlendirilmektedir.

Verilen hizmetler arasında: Muayene, düzenli kullanılan ilaçların yazılması, laboratuvar hizmetleri, aile planlaması hizmetleri, kronik hastalık takipleri (şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kronik akciğer hastalıkları vb...), gebe takibi, bebek takibi, aşılama, acil müdahale, enjeksiyon, pansuman vb. hizmetler yer almaktadır.

Sunulan Hizmetler:

  • Bakanlıkça ve Kurumca yürütülen sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon, ana çocuk sağlığı, üreme sağlığı ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
  • Sağlığın geliştirilmesini sağlamak,
  • Periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
  • Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, ergen, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak,
  • Aile sağlığı merkezi şartlarında teşhis veya tedavisi yapılamayan hastaların sevk işlemlerini yapmak,
  • Gerekli gördüğü kişilerin tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek,
  • Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları güncellemek,
  • Toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren durumları bölgesinde bulunduğu toplum sağlığı merkezine bildirerek işbirliği ile çözülmesi için çalışmak,
  • Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.